empty lists are valid keysync
authorVolker Birk <vb@pep.foundation>
Mon, 15 Aug 2016 20:01:19 +0200
branchkeysync
changeset 10163c97711fc15a
parent 1015 3a533d848620
child 1024 fc8ac1e60c3c
child 1025 484c6671be0f
empty lists are valid
src/mime.c
   1.1 --- a/src/mime.c	Mon Aug 15 17:45:17 2016 +0200
   1.2 +++ b/src/mime.c	Mon Aug 15 20:01:19 2016 +0200
   1.3 @@ -358,7 +358,7 @@
   1.4     goto enomem;
   1.5 
   1.6   identity_list *_il;
   1.7 -  for (_il = il; _il; _il = _il->next) {
   1.8 +  for (_il = il; _il && _il->ident; _il = _il->next) {
   1.9     mb = identity_to_mailbox(_il->ident);
  1.10     if (mb == NULL)
  1.11       goto enomem;