Mon, 22 Oct 2018 10:14:50 +0200start COM on sync thread sync
Volker Birk <vb@pep.foundation> [Mon, 22 Oct 2018 10:14:50 +0200] rev 304
start COM on sync thread

Sun, 21 Oct 2018 22:50:54 +0200cr, lf, ... sync
Volker Birk <vb@pep.foundation> [Sun, 21 Oct 2018 22:50:54 +0200] rev 303
cr, lf, ...

Sun, 21 Oct 2018 14:20:19 +0200cleanup sync
Volker Birk <vb@pep.foundation> [Sun, 21 Oct 2018 14:20:19 +0200] rev 302
cleanup

Sun, 21 Oct 2018 13:50:00 +0200safeguard sync
Volker Birk <vb@pep.foundation> [Sun, 21 Oct 2018 13:50:00 +0200] rev 301
safeguard

Sun, 21 Oct 2018 13:47:25 +0200moving to heap because of stacksize sync
Volker Birk <vb@pep.foundation> [Sun, 21 Oct 2018 13:47:25 +0200] rev 300
moving to heap because of stacksize

Sun, 21 Oct 2018 13:44:55 +0200cosmetics sync
Volker Birk <vb@pep.foundation> [Sun, 21 Oct 2018 13:44:55 +0200] rev 299
cosmetics

Sat, 20 Oct 2018 23:07:43 +0200adding static variable sync
Volker Birk <vb@pep.foundation> [Sat, 20 Oct 2018 23:07:43 +0200] rev 298
adding static variable

Sat, 20 Oct 2018 22:59:40 +0200... sync
Volker Birk <vb@pep.foundation> [Sat, 20 Oct 2018 22:59:40 +0200] rev 297
...

Tue, 16 Oct 2018 01:24:16 +0200COM server adapter including sync sync
Volker Birk <vb@pep.foundation> [Tue, 16 Oct 2018 01:24:16 +0200] rev 296
COM server adapter including sync

Mon, 15 Oct 2018 22:15:24 +0200'unnecessary' sync
Volker Birk <vb@pep.foundation> [Mon, 15 Oct 2018 22:15:24 +0200] rev 295
'unnecessary'