Thu, 05 Dec 2019 10:40:26 +0100IOS-2016 close branch IOS-2016
Dirk Zimmermann <dz@pep.security> [Thu, 05 Dec 2019 10:40:26 +0100] rev 4826
IOS-2016 close branch

Wed, 04 Dec 2019 17:22:40 +0100merge default IOS-2016
Dirk Zimmermann <dz@pep.security> [Wed, 04 Dec 2019 17:22:40 +0100] rev 4825
merge default

Wed, 04 Dec 2019 17:21:43 +0100IOS-2016 Remove unused parameters IOS-2016
Dirk Zimmermann <dz@pep.security> [Wed, 04 Dec 2019 17:21:43 +0100] rev 4824
IOS-2016 Remove unused parameters

Wed, 04 Dec 2019 17:21:43 +0100IOS-2016 Remove IMAP/SMTP base class IOS-2016
Dirk Zimmermann <dz@pep.security> [Wed, 04 Dec 2019 17:21:43 +0100] rev 4823
IOS-2016 Remove IMAP/SMTP base class

Wed, 04 Dec 2019 17:21:43 +0100IOS-2016 Remove empty class IOS-2016
Dirk Zimmermann <dz@pep.security> [Wed, 04 Dec 2019 17:21:43 +0100] rev 4822
IOS-2016 Remove empty class

Wed, 04 Dec 2019 17:21:43 +0100IOS-2016 Own bestAuthMethod for IMAP too IOS-2016
Dirk Zimmermann <dz@pep.security> [Wed, 04 Dec 2019 17:21:43 +0100] rev 4821
IOS-2016 Own bestAuthMethod for IMAP too

Wed, 04 Dec 2019 17:21:43 +0100IOS-2016 Newline from code generation (yml2 with python3) IOS-2016
Dirk Zimmermann <dz@pep.security> [Wed, 04 Dec 2019 17:21:43 +0100] rev 4820
IOS-2016 Newline from code generation (yml2 with python3)

Wed, 04 Dec 2019 17:21:43 +0100IOS-2016 Make connect info accessible again IOS-2016
Dirk Zimmermann <dz@pep.security> [Wed, 04 Dec 2019 17:21:43 +0100] rev 4819
IOS-2016 Make connect info accessible again

Wed, 04 Dec 2019 17:21:43 +0100IOS-2016 Need start method IOS-2016
Dirk Zimmermann <dz@pep.security> [Wed, 04 Dec 2019 17:21:43 +0100] rev 4818
IOS-2016 Need start method

Wed, 04 Dec 2019 17:21:43 +0100IOS-2016 Make that smtp public IOS-2016
Dirk Zimmermann <dz@pep.security> [Wed, 04 Dec 2019 17:21:43 +0100] rev 4817
IOS-2016 Make that smtp public